Vanvittig dansk lovgivning – eller gøre regning uden vært

På ganske mange områder er Danes Worldwide og DABGO enige, men omkring deres Facebook opslag af 14. juni og grundlæggende holdning til familiesammenføring, må vi bestemt tage afstand. Deres referencer til en barok situation og krav om opretning af forhold for danskere, der ønsker at vende tilbage til Danmark, kan vi i DABGO slet ikke nikke genkendende til.
Det er ikke sådan at man som dansker har prioriteret adgang retur til Danmark. I Danmark er reglerne ens for alle, og alle søger på lige vilkår. Der skal hertil siges at det er vigtigt at man ansøger korrekt, og laver sit forarbejde. Vi har i DABGO ikke oplevet nogle der har ansøgt korrekt og blevet afvist, men der har været enkelte sager med krav om uddybende dokumentation, men på det punkt adskiller Danmark sig ikke fra andre lande.

Vi anerkender i DABGO myndighedernes store arbejde og omsorgsfulde indsats for danskere, og danske familier der ønsker at vende tilbage til Danmark. Dette er en proces på lige på med andre landes processer, for at opnå en lokal status i udlandet, og det gælder således også i Danmark. I Danmark er vi stadig ligestillet immigrationsmæssigt, og der ydes ikke særbehandling. Men myndighederne arbejder efter de regelsæt og den lovgivning der er blevet dem pålagt. Det er vigtigt at huske, at det ligeledes er danskere og danske familiemennesker, der sidder med denne typer sager dagligt. Men en god portion respekt for etaten, og lidt ydmyghed for processerne kommer man ganske langt. At den ene part i forvejen har dansk indfødsret, er ikke et “fast track”, og det er vigtigt at huske.

I DABGO appellerer vi til at vores medlemmer sætter sig ind i de forskellige processer. og finder den ansøgnings type, der passer til deres situation. Og er man i tvivl er der professionel rådgivning at hente ved de danske virksomheder, der har specialiseret sig i denne type ansøgninger og processer.
Et dansk pas og statsborgerskab er et privilegie, som vi danskere har et fælles ansvar for at værne om.

At det opfattes som vanvittig lovgivning, er jo at gøre regning uden vært.

Mikkel Elsborg, Generalsekretær, DABGO