DABGOs Kommentarer Til Diaspora Task Forcens Anbefalinger

Med lanceringen af Diaspora Task Forcens anbefalinger til Statsministeren har vi fået mange beskeder fra folk om hvad vi synes om anbefalingerne. Så vi tænkte at vi ville dele opsummeringen af vores svar her!

DABGO er Danmarks mest aktive diaspora organisation.

Først hvad betyder “Diaspora”. Diaspora bliver brugt om folk eller befolkningsgrupper, der frivilligt eller ufrivilligt lever spredt udenfor hjemlandet. Dette gælder ikke kun for 1. generation, men også 2., 3. og så videre, og tæller dem som har via pas eller en følelse af tilknytning til et sted (er også blevet brugt om religion). Den danske diaspora tæller derfor millioner af personer i udlandet, men i disse anbefalinger har man fokus på dem med danske pas ca. 250.000 personer.

“Det er task forcens vision, at et strategisk samarbejde med den danske diaspora vil føre til fornyede værdiskabende alliancer, hvor viden systematisk og let kan deles mellem diasporaen og indenlandske interessenter til gavn for dansk vækst, viden og beskæftigelse. Det er samtidig visionen, at vores udenlandske medborgere knyttes tættere til Danmark.”

Det er en god vision til fordel for Danmark. Desværre så nævner den ikke hvilken fordel visionen vil have for danskere bosat i udlandet. Hvilket gør visionen meget ensidet til at starte med.

Du bør før du læser videre læse de 7 anbefalingerne her: https://www.diasporadenmark.com/anbefalinger

Nedenfor giver vi vores kommentarer på de enkelte anbefalinger.

1. Etablere en ny forening – Diaspora Denmark – med ansvar for at effektuere Danmarks diaspora-indsats

1. (Kommentar): Foreningen får ansvaret for at effektuere Danmarks diaspora indsats. De skriver videre i at “For at Danmark kan drage nytte af den enorme ressource, som vores diaspora repræsenterer, er der er behov for en one-point-entry”. Foreningens mål er dermed at tage alt ansvaret og blive et one-point-entry til Danmark-. Godt så. hvordan vil de så gøre det?

2. Etablere en digital platform til at understøtte Danmarks diaspora-indsats.

2. (Kommentar): Vores Jesper Løvendal havde æren at få lov til at præsentere Global Nation visionen ved en af Task Forcens første møder. www.globalnation.dk er visionen om at samle Danmark som verdens første digitale nation på et landeintranet (Danmarks Intranet). Der ligger mange års overvejelser i denne vision, og hvor stort og omfattende en sådanne platform skal være for at give værdi. Diaspora task forcens anbefaling om et meget simplificeret LinkedIn, har vi allerede prøvet i DABGO på vores tidligere dabgo.com platform som indeholdte de samme funktionaliteter som er beskrevet i Task Forcens anbefaling. Der er sikkert mange af jer som brugte tid på at lave en profil på denne platform, hvor vi havde over 1500 oprettede profiler af udlandsdanskere som meget gerne vil deltage. Men desværre var der så lidt trafik og interaktion på siden at vi for ca. 2 år siden besluttede at lukke platformen ned og lave en alm. hjemmeside hvor man kunne tilmelde sig de lokale DABGO LinkedIn grupper. Efter vi ændrede siden, hørte vi intet brok fra nogen, de fleste havde nok glemt de havde lave en profil på siden.

Feedback fra Task Forcens formand var at Global Nation / Danmarks Intranet visionen var alt for ambitiøst, der var brug for en hurtigere, lettere og billigere implementer bar løsning.

Så vi lægger hovedet på blokken når vi siger en platform med så små ambitioner vil med 100% sikkerhed ikke blive en succes. Som eksempel på hvor svært det er at engagere selv meget ivrige udlandsdanskere på en eksisterende platform, så har det 23 år gamle Copenhagen Goodwill Ambassador korps (et netværk under Copenhagen Capacity af ca. 80 udlandsdanskere som har meldt sig til at tiltrække turisme, talenter og investeringer til København), en gruppe på LinkedIn med 300 medlemmer. På denne gruppe har der det seneste 6 måneder været 13 indlæg. 8 af indlæggende er lavet af vores Jesper Løvendahl, og ingen har kommenteret på nogle af indlæggende, der i gennemsnit har 3 likes hver. Det er ekstremt svært at engagere folk selv på platforme de allerede er investeret i. Så indtil ambitionsniveauet for denne platform er voldsomt meget højere, så bør der ikke spildes offentlige penge på en sådanne platform.

3. Klæde den danske diaspora på til at formidle fortællingen om det moderne Danmark internationalt

3. (Kommentar): De skriver yderligere “Af samme grund gøres der i dag ikke en indsats for, at vores diaspora er bekendt med fortællingen om det moderne Danmark og vores styrkepositioner.” Men er danskere bosiddende i Danmark bekendt med denne fortælling? Anbefalingen nævner Danmarkskanonen.dk og organisationer som Denmark.dk, VisitDenmark osv. Der nævnes også at man vil benytte sig at de eksisterende netværk og organisationer hvor udlandsdanskere allerede mødes online og offline.

VisitDanmark, Invest in Denmark og lignende organisationer gør allerede en stor indsats. Det er mere nærliggende at de udvikler denne grundfortælling og blot deler den med de eksisterende udlandsdansker organisationer. Vi synes dog, at denne grundfortælling først bør stadfæstes i den danske befolkning via skolesystemet, og dermed blive en fortælling man tager med sig ud.

Idéen om en grundfortælling er rigtig god, og det bør være noget som de fleste danskere burde kunne beskrive med ord. Men de danske værdier er mere end blot ord, det skal opleves og leves for rigtig at give mening. I Danmarkskanonen fandt man frem til de 10 vigtigste værdier for fremtidens samfund, hvor tillid, hygge, frisind og frihed var nogle af værdierne.

4. Engagere den danske diaspora til at øge talenttiltrækning til Danmark.

4. (Kommentar): Der skrives i anbefalingen “Diasporaen kan også bidrage til at øge den internationale talentmasse i Danmark ved selv at tage job i landet”, den sætning vender vi tilbage til i Anbefaling 7. I anbefalingen vil man kommunikere muligheder ud via Udenrigsministeriets kontorer i udlandet samt de uofficielle danske kanaler som VL grupper, handelskamre og kendte danskere. “Indsatsen med talenttiltrækning primært forankres i foreningen Diaspora Denmark.”

Mht. talenttiltrækning så synes vi at Copenhagen Capacity og lignende organisationer allerede leverer et fremragende stykke arbejde. Så mht. oplysninger om muligheder i Danmark, så kan dette i vores optik lige så godt kommunikeres direkte fra disse organisationer ud til diaspora organisationerne.

Vi er dog meget vilde med idéen om at oprette besøgsprogrammer målrettet mod unge efterkommere af danskere i udlandet (dem som ikke tæller med i de 250.000 er som er Task Forcens målgruppe), samt oprette netværk for unge efterkommere af danskere i udlandet. Her ser vi et formål med Diaspora Danmark Foreningen.

5. Hjælpe danske virksomheder med at få adgang til diasporaens viden og netværk, som kan øge deres vækst, internationalisering og eksportpotentiale.

5. (Kommentar): Denne Anbefaling hænger på at man får succes med den digitale platform i Anbefaling #2. Desuden vil en ensidig vision som foreningen vil stå for kun tiltrække udlands danske konsulenter som vil sælge deres ydelser.

6. Afsætte nye ressourcer til aktiviteter hos de danske repræsentationer og organisationer, der kan understøtte og styrke diaspora-indsatsen lokalt.

6. (Kommentar): Fantastisk med flere ressourcer til lokale diaspora aktiviteter. Men hvorfor skal en nyoprettet forening i Danmark sidde og fordele disse midler? Hvorfor ikke øremærke disse midler og bede udenrigsministeriets repræsentationer støtte de lokale aktiviteter som de kan se gør en forskel?

7. Mindske barrierer som danske medborgere i udlandet oplever i tilknytningen til Danmark.

7. (Kommentar): Denne anbefaling handler om familiesammenføring, og er et selvmål af dimensioner. Vi mener slet ikke denne anbefaling burde have været med. Vores erfaring og dem vi kender og DABGO medlemmer vi har hørt fra, er at familiesammenføring ikke er nævneværdigt problem i denne sammenhæng, det er en besværlig proces som det også er i andre lande. Dette er blæst ud af proportioner af medierne og Danes Worldwide for at give dem clicks og nye medlemmer.

I oplægget står der at “20.000 vender hjem hvert år.” Ud af de 250.000. En del af dem, som Jesper Løvendahl, med en udenlandsk partner. At endnu engang gøre familiesammenføring til et stort udlandsdansker problem og give det opmærksomhed gør blot ondt værre, da det bekræfter udlandsdanskers forkerte opfattelse af hvor svært det er at flytte til DK med en udenlandsk partner.

Så inden Diaspora foreningen er kommet i gang, har den skadet mulighederne for Anbefaling #4. Nedenfor er et screen shot af en kommentar skrevet for nogle dage siden af en udlandsdansker om familiesammenføring, og svaret fra en anden udlandsdansker som råder ham til ikke at vende tilbage til Danmark. Det er resultatet af misinformation og mytedeling i en god tro. Anbefaling #7 er med til at smide benzin på bålet til disse myter i forhold Danmarks diaspora som er Task Forcens målgruppe.

Så vores konklusion er at hvis man blot hurtiglæser anbefalingerne og ikke tænker videre over dem, så er det alt sammen gode tanker med et ønske om at gøre en positiv forskel. Men hvis man tænker praktisk, kigger på alle de gode initiativer som allerede eksistere og at størstedelen af anbefalinger sætter den nye Diaspora Forening som et one-point-of-entry, samt organet som alt kommunikationer ud til Danmarks diaspora skal sendes til via de eksisterende kanaler, så giver det meget lidt mening. Et initiativ som blot vil skabe mere bureaukrati og ikke levere merværdi for udlandsdanskere.

Dog er vi stadigvæk vild med idéen om at Diaspora Forening som beskrevet i Anbefaling #4 skal etablere besøgsprogrammer og netværk for efterkommere af danskere i udlandet. For dette ville være et unikt tiltag og gavnfuldt for tilknytningen af den danske diaspora.

Vi mener bestemt ikke det er mangel på kvalifikationer hos taskforcens medlemmer, det er virkelig nogle af Danmarks dygtigste personer, men det faktum at de fik alt for lidt tid og mulighed for indsigt før de gik i gang med deres anbefalinger. Der er mange som har været på ophold i udlandet, som ej heller ville have forstået omfanget, da det kræver en 360 graders indsigt, som mange ikke tager sig tid til.

Jesper Løvendahl kommenterer: ”Jeg mangler helt sikkert stadigvæk en hel del grader for at nå til 360 grader. Jeg har dog 12 års erfaring med DABGO et netværk med over 11.000 medlemmer, 46 månedlige Stamborder (se kort ovenfor). Udviklingen af Global Nation. 17 års erfaring fra at være udlandsdansker på tre kontinenter som henholdsvis teenager, single og med familie. 8 år som medlem af Copenhagen Goodwill Ambassador korpset, hvoraf 6 år var som bestyrelsesmedlem, tidligere Præsident for det danske handelskammer i New York, samt 10 år med egen global virksomhed i relocation branchen hvor vores kunder er expats fra hele verden og vores partnere er dem som støtter dem med alle behov til og fra udlandet.

Med venlig hilsen,

Mikkel Elsborg og Jesper Løvendahl